De eerste ervaringen in het calculeren dateren reeds van 1999.
Toen is begonnen met calculeren van woningen in een Excel-werkblad aangeleverd door een woningbouwbedrijf. Na bestuderen van de werkwijzes en berekeningswijzes van dit bedrijf is een nieuwe Excel-werkmap met meerdere  gekoppelde werkbladen ontwikkeld.
Hierdoor werd de input van gegevens sterk vereenvoudigd, en alle berekeningen geautomatiseerd. Met als resultaat een halvering van de tijd nodig om een woning te calculeren, en een sterke reductie van de foutenlast.

In 2001 is dan de stap gezet naar de grotere klasse 8 bouwbedrijven.
Hier volstond calculeren in Excel niet langer en is ook het leerproces met KPD BouwOffice Project gestart. Dit is een leerproces van meerdere jaren geweest, maar heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Deze software heeft ook grote voordelen voor lange en complexe calculaties.

Sinds 2018 is de nieuwste generatie van bouwsoftware ontwikkeld door KPD, nl. BouwOffice vNext.
Deze software is gebruiksvriendelijker als de vorige versie en biedt ook heel wat nieuwe mogelijkheden, wat het overzicht en de snelheid van calculeren ten goede komt.

Doorheen de jaren zijn ook de calculaties met Excel-werkmappen verder geoptimaliseerd, waardoor deze ook nog steeds zeer nuttige tools zijn om sneller en overzichtelijker te calculeren.

Over ons